Sander Disg Belt

0dd7d86f
Mae sander gwregys-disg cyfuniad yn beiriant 2in1.Mae'r gwregys yn caniatáu ichi fflatio wynebau ac ymylon, siapio cyfuchliniau a chromliniau tu mewn yn llyfn.Mae'r ddisg yn wych ar gyfer gwaith ymyl manwl gywir, fel gosod uniadau meitr a chywiro cromliniau allanol.Maent yn ffitio'n dda mewn siopau pro neu gartref bach lle na fyddant yn cael eu defnyddio'n gyson.

Digon o Bwer
Ni ddylai'r ddisg neu'r gwregys arafu'n sylweddol wrth ei ddefnyddio.Nid yw marchnerth a graddfeydd amperage yn dweud y stori gyfan, oherwydd nid ydynt yn nodi pa mor effeithiol y caiff y pŵer ei drosglwyddo.Gall gwregysau lithro a gall pwlïau fod allan o aliniad.Mae'r ddau gyflwr yn bwyta pŵer.Roedd Sanders â gyriant uniongyrchol yn llai tebygol o arafu na modelau a yrrir gan wregys gyda moduron o faint tebyg.

Cyflymder Defnyddiwr-gyfeillgar
Mae cyflymder, dewis sgraffiniol a chyfradd bwydo i gyd yn gysylltiedig.Er diogelwch, ac ar gyfer canlyniadau cyflym heb glocsio'r sgraffiniol neu losgi'r pren, mae'n well gennym gyfuniad o sgraffiniol bras, cyflymder araf a chyffyrddiad ysgafn.Mae Sanders â rheolaeth cyflymder amrywiol yn caniatáu ichi ddeialu'r union gyflymder rydych chi ei eisiau.

Newid ac Addasiad Belt Hawdd
Dylai fod yn syml, yn rhydd o offer ac yn gyflym Newid gwregysau.Mae tensiwn awtomatig yn gwneud newidiadau gwregys yn hawdd.Mae mecanweithiau tynhau awtomatig yn defnyddio pwysedd y gwanwyn i wneud iawn am wahaniaethau bach mewn hyd rhwng gwregysau.Maent hefyd yn cadw gwregysau tensiwn iawn wrth iddynt ymestyn wrth eu defnyddio.Mae addasiadau olrhain gwregysau yn syml oherwydd eu bod yn cael eu gwneud gydag un bwlyn.

Pad Platen Graffit
Mae gan lawer o sandwyr bad wedi'i orchuddio â graffit wedi'i osod ar y platen i leihau'r ffrithiant rhwng y platen a'r gwregys.Gyda pad, mae'r gwregys yn llithro'n haws ac mae angen llai o bŵer, felly mae'n llai tebygol o arafu'n sylweddol wrth ei ddefnyddio.Mae'r gwregys hefyd yn aros yn oerach, felly bydd yn para'n hirach.Yn ogystal, mae'r pad yn lleddfu dirgryniad ac yn gwneud iawn am platen nad yw'n fflat - oherwydd bod y pad yn arwyneb gwisgo, bydd mannau uchel yn cael eu gwisgo i lawr.

Amdoadau Amddiffynnol
Mae disg a gwregys yn gweithredu ar yr un pryd, er mai dim ond ar un ohonyn nhw ar y tro rydych chi'n gweithio.Gall cyswllt anfwriadol â'r sgraffiniol fod yn boenus.Mae amdo disg yn lleihau eich amlygiad.


Amser postio: Hydref-09-2022